Välkommen till TO Skogskonsult

TO Skogskonsult tillhandahåller främst tjänster till privata skogsägare, företrädesvis i Rättviks kommun men även uppdrag i grannkommunerna kan givetvis utföras.

De mest förekommande tjänsterna är rådgivning, stämpling, värdering samt kurser med röjnings- och motorsågen. Den sistnämnda med prov inför utfärdande av motorsågkörkort.

Tore Olsson är godkänd instruktör och examinator för motorsågskörkort.

 

TO Skogskonsult drivs av Tore Olsson, bosatt i Röjeråsen och har lång erfarenhet av skoglig verksamhet med ett stort kontaktnät inom den skogliga sektorn.

Tore Olsson har bl.a. arbetat mer än 30 år inom Skogsvårdsstyrelsen varav de sista åren hos Skogsstyrelsen vilket borgar för ett brett kunnande. 

För att ge kunden ett väl utfört arbete och till lägsta möjliga kostnad, utan att ge avkall på kvaliten, används de senaste tekniska hjälpmedlen som t.ex. dataklave och GPS.

Skogen är din och Sveriges hårdvaluta!

Vårda den därför väl!